Contact

 

 

Conventul din 25 iunie 6011

 

 

CRONICA INTEGRALĂ A CONVENTULUI MARII LOJI SIMBOLICE ROMÂNE din 25 iunie 6011 A \L \

 

La Conventul Marii Loji Simbolice Române, desfășurat sâmbătă 25 iunie 6011 A \L \, la Rin Grand Hotel București, au participat peste 100 de Francmasoni - Maeștri, Calfe și Ucenici delegați ai Respectabilelor Loji din țară, obediente M \L \S \R \, precum și delegația Supremului Consiliu Pentru România de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat, condusă de către Prea Puternicul și Prea Ilustrul Suveran Mare Comandor, Lucian Cornecu Ring, delegație din care a făcut parte Puternicul Suveran Locotenent Mare Comandor, Ilustrul Frate Liviu Pendefunda, Marele Secretar General al Sfântului Imperiu, Ilustrul Frate Mircea Manolescu și Marele Maestru de Ceremonii, Ilustrul Frate Jacques Delabroy. Din partea invitaților altor Obedienţe, a fost prezentă delegația M \L \N \A \R \, condusă de către Marele Maestru, Prea Respectabilul Frate Tudorel Nițulescu și delegația M \L \R \A \R \, condusă de către Marele Maestru, Prea Respectabilul Frate Adrian Ionescu Miu.

Deschiderea Lucrărilor s-a făcut la Gradul de Ucenic, la Miezul Zilei, Orientul fiind Ținut sub ciocanul Marelui Maestru al Marii Loji Simbolice Române, Prea Respectabilul Frate Bogdan Gamaleț. Ritualul a fost respectat întru totul, sub Pacea și Îndrumarea Marelui Arhitect al Universului, care a vegheat cu Înțelepciune, a susținut cu Forță și a împodobit cu Frumusețe Lucrările Conventului.

1.La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2. Acesta era întru început la Dumnezeu. 3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. (Evanghelia Sf. Ioan)

Marele Maestru al M \L \N \A \R \, Prea Respectabilul Frate Tudorel Nițulescu, a adresat mulțumiri pentru invitația de participare la primul Convent al Marii Loji Simbolice Române. De asemenea, a adresat o invitație către Marele Maestru al M \L \S \R \ de a participa la Ședința de Deschidere a Marii Loji Unite a Europei, în Decembrie 6011 A \L \.

Marele Maestru al M \L \R \A \R \, Prea Respectabilul Frate Adrian Ionescu Miu, a mulțumit pentru invitația de participare la Conventul Marii Loji Simbolice Române și a adresat un mesaj de pace, de unire pentru toate Marile Loji din România. În acest sens, s-a semnat și o declarație comună între M \L \R \A \R \ și
M \L \S \R \
, pentru apropierea relațiilor între cele două Mari Loji.

A luat apoi cuvântul Prea Puternicul Suveran Mare Comandor, Lucian Cornescu Ring, care a făcut un scurt istoric al Supremului Consiliu pentru România de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoția Antic și Acceptat. A precizat existența unor vizite oficiale de recunoaștere, vizite ale Prea Puternicilor Suverani Mari Comandori din Turcia, Portugalia și Spania, cu scopul de a observa lucrările la gradele superioare. A propus invitaților să participe împreună la aceste lucrări.

Pe ordinea de zi a Conventului a fost alegerea Marelui Maestru al Marii Loji Simbolice Române, urmată de proclamarea Marelui Consiliu al Marii Loji Simbolice Române și de recunoaștere a Supremului Consiliu. Votul unanim al Maeștrilor prezenți și ai celor reprezentați prin delegare, vot liber exprimat, a desemnat ca Mare Maestru al Marii Loji Simbolice Române pe Prea Respectabilul Frate Bogdan Gamaleț pentru următorii 3 ani. Marele Maestru a propus spre aprobare decretul privind componenţa Marelui Consiliu și cel de recunoaștere a Supremului Consiliu. Cele două decrete au fost aprobate în unanimitate.

Sfârșitul Lucrărilor Ritualice ale Conventului s-au încheiat prin Lanțul de Unire, care a întărit conștiința Fraților prezenți în spiritul Libertății, Egalității și Fraternității.

Recepția de după Convent, la care au putut participa și doamnele care i-au însoțit pe Frați, s-a dovedit a fi o reușită în toate sensurile. Invitatul special al Recepției, domnul arhitect Camil Roguski, a adus un plus istoric evenimentului prin prisma amintirilor absolut interesante pe care domnia sa le-a depănat cu lux de amănunte în ciuda onorabilei vârste pe care a atins-o. Întrebările celor prezenți, atmosfera destinsă și calitatea oamenilor au fost punctele cheie pentru ca Banchetul Conventului să se așeze în lista evenimentelor de succes ale Marii Loji Simbolice Române.

Houzai! Houzai! Houzai!