Contact

 

 

      Câte ceva despre a patra dimensiune

                         (Planşă destinată a fi citită în 21 septembrie 6012)

 

2012 este, poate, cel mai discutat an al existenței noastre. Că, într-adevăr, acest an este foarte important în orice evoluție, fie ea la nivel individual, colectiv sau uman general, o simțim în fiecare zi. Nu există, practic, zonă de cunoaștere spirituală care să nu abordeze această temă. Chiar și cele de-a dreptul fantastice ipoteze, cum ar fi războiul dintre reptilieni și cei de pe Sirius au în esență același lucru. Finalul de 2012 aduce - vrem, nu vrem - o schimbare fundamentală. Orice încercare de abordare a temei în domeniile spirituale ar duce la pagini întregi care mai mult ar tulbura o minte umană. Cheia lui 2012 este o schimbare, în primul rând individuală, pe fondul unei omeniri care descoperă că este la finalul unui drum, fie el economic, social sau spiritual. În esență, ideea comună este că trecem, la nivel global, la un alt nivel de gândirii a lumii sub toate aspectele sale. Până și fizicienii, după ce au început să gândească lumea prin prisma fizicii cuantice, recunosc că însuși electromagnetismul pământului se modifică, al Soarelui la fel. Toate științele încep a fi gândite în 4 dimensiuni și nu în cele 3 ca și până acum.

Că este vorba de Apocalipsă, de calendarul Mayaș, de știri din partea științei, modificările există. O abordare explicită, care unește practic cam toate descoperirile, studiile, prorocirile, vine din partea astrologiei. Aflată la granița dintre știință și ezoterism, astrologia explică de ce trăim vremurile pe care le trăim. Astfel, cheia următoarelor luni se află în Scorpion. Cum planetele care guvernează destinul intră cam toate în această zodie, este inutil a se face o detaliere. Important este că totul se va desfășura pe criteriul ”totul sau nimic” sau spus mai altfel va fi ”alb sau negru”, așa cum scorpionul este caracterizat. Deja, dacă este să ne uităm fiecare în propria viață, simțim acest determinism al scorpionului, patima, ambiția, forța morții și a renașterii.  Se rup prietenii, se sfarmă căsnicii. Duritatea acestor rupturi este foarte mare. Rezultatul este dezvoltarea unui ego  foarte puternic, ca inerție în fața schimbărilor ce trebuie neapărat să se producă.  

De fapt, astrologii codifică această perioadă a unor rupturi extrem de dure, individualismul manifestat, ca trecând până și peste orice formă de iubire prin schimbarea Axei Dragonului, altfel spus modificarea Nodurilor Lunare, cele care formează această axă, cea care reprezintă evoluția ființei umane, adică de a pornit și unde ar trebui să ajungă. Hindușii numeau Nodul Nord Rahu, ce reprezintă Dharma, sau calea pe care noi oamenii o avem de urmat în această existență. Tot la hinduși, Nodul Sud se numește Ketu și semnifică nerezolvările, neacceptările, frustrările și limitările. Ketu și Rahu sunt puncte critice în astrologie, ele exercită o influență puternică asupra ființei umane. Prin intermediul lui Rahu ființa umană înțelege natura profundă a simțurilor, el ne menține iluzia timpului și a aspectelor trecătoare ale existenței. El desemnează tot ce este inert și ignorant în om, el acționează ca forță dinamică de dezbinare, în special la nivel mental. Nodul Nord este intenția sufletului și eliberează spiritualitatea capacitând virtutea, ajutându-l să și-o dezvolte. Altfel spus, Nodul Nord este calea evolutivă, iar Nodul Sud, balastul. 

În configurarea în care am intrat, Nodul Nord este în Scorpion. Întreaga aspectare a acestui tranzit înseamnă că destinul este că acumulările materiale şi financiare nu sunt suficiente pentru a aduce liniştea şi împlinirea sufletului. Este o perioadă în care, prin intermediul situaţiilor de viaţă, vom fi puşi în faţa adevărului spiritual, în faţa adevăratului scop în viaţă, iar acest lucru se va face numai prin reevaluarea valorilor şi a propriilor idealuri, filtrate prin conştiinţa fiecăruia dintre noi. Este o perioadă de aproximativ 19 luni de zile, în  care vom experimenta ce înseamnă cu adevărat „hrana sufletului”, adevăratele valori cu care trebuie să trăim în această lume. Rahu în Scorpion promovează valorile universale ale iubirii, iertării, armoniei, înţelegerii propriei fiinţe în armonie cu Universul, ne îmbogăţeşte spiritual, ne ajută să fim mult mai deschişi către celălalt, acum căutăm să practicăm, să experimentăm tot ce este legat de spiritualitate. 

În schimb, Nodul Sud este în Taur și aduce tendinţa de a fi posesivi, materialişti, încăpăţânarea, tendinţa de a consuma multă energie fizică şi senzuală, gelozie. Oare nu asta vedem la tot pasul? Că modul acesta de a trăi este condamnat de a dispărea, este vizibil. Numai dacă ne gândim la criza economică și ar cam spune totul. Nodul Sud mai este numit și „pedeapsa în viață”. Aceste tendințe, cu Nodul Nord al scorpionului, nu pot aduce nimic bun. S-ar putea spune ceea ce este bine spus în Vechiul Testament: „prețul păcatului este moartea”.  

Acest fenomen ce aduce față în față spiritualitatea și materialismul de toate felurile a afectat și francmasoneria. Fenomenul aderării la Frăție pentru avantaje materiale a existat și există. Că, în ultimele luni, fenomenul „frățiilor” în Frăție s-a manifestat acut, se știe. Mai mult decât atât, a apărut până și gelozia. Unui frate i se pare că este mai puțin prețuit decât altul. Ceea ce s-ar dori evoluție a devenit armă în lupta orgoliilor. În loc de inițiere, spiritualul rămâne numai la nivel informațional, adică memorat, recitat, nu asumat, ba chiar  a devenit armă de război, supapă de refulare a zbaterii sociale sau familiale. Marile Loji, Lojile se luptă între ele, frații se invidiază și se luptă între ei. Cuvântul iertare, smerenie în fața unor valori universale oricărei spiritualități par a dispare pe zi ce trece. Nu se mai poate vorbi despre o confruntare de idei, cu respect pentru una contrară. Confruntările au devenit cât se poate de reale. 

Cum nu numai un om are un destin, și o uniune de oameni are un propriu destin. Dacă „plata păcatului este moartea”, aceste inerții ale unui mod de viață care se dovedește fără echivoc a reprezenta trecutul, unde pot duce Obediențele? Templul material al lui Hiram nu mai există, însă neatins de timp și spațiu rămâne cel spiritual. Unde mai este înțelepciunea lui Solomon? Și asta tocmai când vorbim de patru dimensiuni. Tocmai când orice mod de gândire se transforma în a lăsa posibilitatea unei dezvoltări fără precedent, poetic spus ni se deschid cerurile. Nu mai suntem încorsetați între cauză și efect. Ni se oferă șansa de a deține în mod real liberul arbitru, de a avea control asupra propriului destin. Până acolo trebuie să dăm voie spiritualului să se dezvolte. Însăși această axă Nod Nord Scorpion și Nod Sud Taur impune inițiere. Inițiere care ne permite desprinderea de prealumesc și ne înlătură angoasele fiecărei zile, frica de foame, frig, singurătate. Și această dorință de „a avea”, verbul ce caracterizează zodia Taurului, duce la o serie de morți succesive. Ne mor prieteniile, încrederea, starea de bine, seninătatea. În cadrul francmasoneriei ce rost are „să ai” dacă se pierde tocmai temeiul ei? Pentru că tocmai evoluția spirituală nu se poate avea. O evoluție o parcurgi, nu o iei și o ai. Evoluția spirituală este ceva personal, se manifestă în relații cu adevărat frățești. S-a manifestat Solomon ca unul care și-a impus orgoliul, posesivitatea și a dat dovadă de încăpățânare în judecățile sale? În toate scrierile, acestea au fost pedepsite, chiar începând cu Adam și Eva.  

Cu adevărat perioada este greu de suportat. Ceea ce ne conferea siguranță pare a se surpa pe zi de trece. Fiecare persoană de lângă noi, chiar și noi înșine, a devenit proiectată aproape în totalitate spre propria persoană. Totul este radical, implacabil. În acest tablou general noi unde suntem? Sau mai exact ce vrem să fim? Nodul Nord sau Nodul Sud? Trecut sau viitor? 

Un rezumat al fenomenului astral și spiritual se regăsește într-un fragment al cărții lui Rudolf Steiner „A patra dimensiune”: 

„Mitologia greac ă ofer ă o alegorie fermec ă toare. Cei trei zei Uranus, Cronos ș i Zeus simbolizeaz ă cele trei lumi. Uranus reprezint ă lumea cereasc ă sau Devachanul, Cronos lumea astral ă ș i Zeus lumea fizic ă . Se spune despre Cronos c ă ș i-a înghi ț it copiii

În domeniul astral, descendentul nu este n ă scut, ci devorat. Problema devine ș i mai complex ă când consider ă m moralitatea în planul astral. Ș i moralitatea apare în form ă inversat ă sau ca imaginea sa în oglind ă . V ă pute ț i imagina cât de mult difer ă aici explica ț iile evenimentelor fa ță de explica ț iile noastre obi ș nuite în lumea fizic ă . Imagina ț i-v ă , spre exemplu, c ă vedem un animal s ă lbatic apropiindu-se de noi în domeniul astral. Acest lucru nu trebuie conceput ca în plan fizic. Animalul s ă lbatic ne ucide. Acesta este fenomenul cum îi apare cuiva care este obi ș nuit s ă foloseasc ă interpret ă rile evenimentelor externe. În realitate, animalul s ă lbatic este ceva care exist ă în noi în ș ine, care tr ă ie ș te în propriul nostru corp astral ș i care ne sugrum ă . Ceea ce vine ca sugrum ă tor este o calitate înr ă d ă cinat ă în propriile noastre dorin ț e. Dac ă ave ț i un gând de r ă zbunare, de exemplu, acesta va putea ap ă rea în form ă exterioar ă , chinuindu-ne ca Înger al mor ț ii.”

 

Am zis! 

   Bogdan Gamaleţ 

R.'.L.'. Steaua Dunării

     Or.'. Bucureşti